Štúrovo Párkány

Vis Vitalis klub

Občianske združenie
Polgári társulás

Organizačný garant - Szervező

PaedDr. Melinda Gyetvenová
Ing. Lilla Csipaková
Ing. Peter Csipak

Adresa- Cím: 
Štúrovo, Komenského 72
IČO: 54 259 312

Telefón:
+421 907 561 488

Email:

visvitalisklub@gmail.com