HU

II. Párkány Téli Futás

A rendezvény 2022. február 20-án 13:00 órakor kerül megrendezésre Párkányban. Nevezés 2022. január 1-től a weboldalunkon lesz elérhető február 19-ig a szabad helyek függvényében.

A start és a cél a sétálóutcán lesz. 7€ nevezési díj ellenében 3km, 6km vagy 9km hosszú távokra lehet jelentkezni. A választott kilométereket a kijelölt úton futva, kocogva, de akár sétálva is teljesíteni lehet. A futás napján minden résztvevő egy chippel ellátott rajtszámot kap, melyet a külső ruházatra kell feltűzni. Ezeketa rajtszámokat a városi turisztikai információs irodában lehet majd átvenni a verseny napján 12:00 órától.

Nevezés: 7€/személy

Távok a futóversenyen:

3 km-es táv- 1 kör 3km
6 km-es táv - 2 kör
9 km-es táv - 3 kör
Időpontok:
12.00 - 13.00 órakor - rajtszámok átvétele
13:00 hod. - start
A beérkezők folyamatos kiértékelése
14.30 órakor vége a rendezvénynek

Köszönjük Párkány város Önkormányzatának a rendezvény támogatását, a résztvevőknek pedig sok sikert kívánunk!

SK

II. Štúrovský zimný beh

Podujatie sa uskutoční dňa 20. februára 2022 o 13:00 h v Štúrove. Registrácia na beh bude možná cez našu webovú stránku od 1. januára do 19. februára 2022 v závislosti od dostupnosti voľných miest.

Štart a cieľ bude na pešej zóne. Za štartovný poplatok 7 € bude možné si zvoliť 3km, 6km alebo 9km dlhú bežeckú trať. Vybrané kilometre je možné dokončiť behom, joggingom alebo dokonca chôdzou po určenej ceste. V deň behu dostane každý účastník štartovné číslo s čipom, ktoré musí byť pripnuté na vonkajšej vrstve oblečenia. Tieto štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v turistickej informačnej kancelárii mesta od 12:00 h v deň pretekov.

Registrácia: 7€/osoba

Bežecká trať:
3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km
6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
Časový harmonogram:
12.00 - 13.00 hod. - Prezentácia pretekárov
13:00 hod. - hromadný štart
Priebežné vyhodnotenie výsledkov jednotlivých pretekov
do 14.30 hod. - uzatvorenie podujatia

Ďakujeme Mestu Štúrovo za podporu podujatia a účastníkom prajeme veľa úspechov!

Vyhodnotenie

Každý účastník dostane online certifikát a jedinečnú medailu. Najrýchlejší ženský a mužský bežec vo zvolenom okruhu získava aj trofej. 

Kategória 3km najrýchleší bežec muž/žena

Kategória 6km najrýchlejší bežec muž/žena

Kategória 9km najrýchlejší bežec muž/žena

Kiértékelés

Minden résztvevő névre szóló online oklevelet és egy egyedi érmet kap. A leggyorsabb női és férfi futó az egyes távokon díjban is részesül. 

Kategória 3km leggyorsabb férfi és nő 

Kategória 6km leggyorsabb férfi és nő 

Kategória 9km leggyorsabb férfi és nő

Bežecká trať

Trať vykresľujúca srdiečko je 3km okruhom a vedie cez ulice: Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossuthova, Sv. Štefana a vracia sa naspäť na pešiu zónu.

6 km bežecké preteky znamenajú 2 okruhy po 3km

a 9 km bežecké preteky 3 okruhy po 3km. 

A futás útvonala

A 3km-es táv, amely egy szívet formáz, a sétáló utcáról indulva áthalad a Fő, a Bocskai, az Alsó, a Kossuth és a Szt. István utcákon és visszatér a sétálóutcára.

A 3km 1 kör,

a 6km 2 kör

és a 9km 3 kör megtételével teljesül.