HU

III. Párkány Téli Futás

A rendezvény 2023. február 12-én 12:00 órakor kerül megrendezésre Párkányban. 

A start és a cél a sétálóutcán lesz. 10 nevezési díj ellenében 3km, 6km vagy 9km hosszú távokra lehet jelentkezni. A választott kilométereket a kijelölt úton futva, kocogva, de akár sétálva is teljesíteni lehet. A futás napján minden résztvevő egy chippel ellátott rajtszámot kap, melyet a külső ruházatra kell feltűzni. Ezeketa rajtszámokat a volt városi turisztikai információs irodánál (Fő utca 16, Sétálóutca) lehet majd átvenni a verseny napján 10:30 órától.

Nevezés: 10€/személy

Távok a futóversenyen:

3 km-es táv- 1 kör 3km
6 km-es táv - 2 kör
9 km-es táv - 3 kör
Időpontok:

10.30 - 11.40 órakor - rajtszámok átvétele

Start
12:00 - 9 km-es táv - 3 kör
12:03 - 6 km-es táv - 2 kör
12:06 - 3 km-es táv- 1 kör 3km

A beérkezők folyamatos kiértékelése
14.30 órakor vége a rendezvénynek

Köszönjük a Párkányi Városi Hivatal támogatását, a résztvevőknek pedig sok sikert kívánunk!

SK

III. Štúrovský zimný beh

Podujatie sa uskutoční dňa 12. februára 2023 o 12:00 h v Štúrove. 


Štart a cieľ bude na pešej zóne. Za štartovný poplatok 10 € bude možné si zvoliť 3km, 6km alebo 9km dlhú bežeckú trať. Vybrané kilometre je možné dokončiť behom, joggingom alebo dokonca chôdzou po určenej ceste. V deň behu dostane každý účastník štartovné číslo s čipom, ktoré musí byť pripnuté na vonkajšej vrstve oblečenia. Tieto štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie pri bývalej turistickej informačnej kancelárii mesta (Hlavná 16, Pešia zóna) od 10:30 h v deň pretekov.

Registrácia: 10€/osoba

Bežecká trať:
3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km
6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
Časový harmonogram:

10.30 - 11.40 hod. - Prezentácia pretekárov

Štart
12:00 hod. - 9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
12:03  hod. - 6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
12:06 hod. -  3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km

Priebežné vyhodnotenie výsledkov jednotlivých pretekov
do 14.30 hod. - uzatvorenie podujatia

Ďakujeme Mestu Štúrovo za podporu podujatia a účastníkom prajeme veľa úspechov!

Vyhodnotenie

Každý účastník dostane online certifikát a jedinečnú medailu. Najrýchlejší ženský a mužský bežec vo zvolenom okruhu získava aj trofej. 

Kategória 3km bežec muž/žena 1-3.miesto

Kategória 6km bežec muž/žena 1-3. miesto

Kategória 9km bežec muž/žena 1-3. mieto

Kiértékelés

Minden résztvevő névre szóló online oklevelet és egy egyedi érmet kap. A leggyorsabb női és férfi futó az egyes távokon trófeát nyer. 

Kategória 3km férfi és nő  1-3. hely

Kategória 6km férfi és nő 1-3. hely

Kategória 9km férfi és nő 1-3. hely

Bežecká trať

Štart: Hlavná 16, Pešia zóna 943 01 Štúrovo, Trať vykresľujúca srdiečko je 3km okruhom a vedie cez ulice: Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossuthova, Sv. Štefana a vracia sa naspäť na pešiu zónu (Hlavná ut.).

3 km bežecké preteky 1 okruh

6 km bežecké preteky znamenajú 2 okruhy po 3km

a 9 km bežecké preteky 3 okruhy po 3km. 

A futás útvonala

Rajt: Fő utca 16, Sétálóutca Párkány. A 3km-es táv, amely egy szívet formáz, a Fő utcáról, pontosabban a sétáló utcáról indulva áthalad a Fő ut., a Bocskai, az Alsó, a Kossuth és a Szt. István utcákon és visszatér a sétálóutcára.

A 3km 1 kör, 

a 6km 2 kör

és a 9km 3 kör megtételével teljesül.