Všeobecné informácie - Általános információk

HU

4. Párkány Téli Futás

A rendezvény 2024. február 25-én 12:00 órakor kerül megrendezésre Párkányban. 

A rajrt és a cél a sétálóutcán lesz. 11 nevezési díj ellenében 3km, 6km vagy 9km hosszú távokra lehet jelentkezni. A választott kilométereket a kijelölt úton futva, kocogva, de akár sétálva is teljesíteni lehet. A futás napján minden résztvevő egy chippel ellátott rajtszámot kap, melyet a külső ruházatra kell feltűzni. Ezeketa rajtszámokat a volt városi turisztikai információs irodánál (Fő utca 16, Sétálóutca) lehet majd átvenni a verseny napján 10:30 órától.

Nevezés: 11€/személy

Távok a futóversenyen:

3 km-es táv- 1 kör 3km
6 km-es táv - 2 kör
9 km-es táv - 3 kör
Időpontok:

10.30 - 11.30 órakor - rajtszámok átvétele

Rajt
11:15 - Gyermekfutás 500m rajt                                                                        12:00 - 9 km-es táv - 3 kör
12:03 - 6 km-es táv - 2 kör
12:06 - 3 km-es táv- 1 kör 3km

A beérkezők folyamatos kiértékelése
14.30 órakor vége a rendezvénynek

Köszönjük a Párkányi Városi Hivatal támogatását, a résztvevőknek pedig sok sikert kívánunk!

További információ: Feltételek

SK

4. Štúrovský zimný beh

Podujatie sa uskutoční dňa 25. februára 2024 o 12:00 h v Štúrove. 


Štart a cieľ bude na pešej zóne. Za štartovný poplatok 11 € bude možné si zvoliť 3km, 6km alebo 9km dlhú bežeckú trať. Vybrané kilometre je možné dokončiť behom, joggingom alebo dokonca chôdzou po určenej ceste. V deň behu dostane každý účastník štartovné číslo s čipom, ktoré musí byť pripnuté na vonkajšej vrstve oblečenia. Tieto štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie pri bývalej turistickej informačnej kancelárii mesta (Hlavná 16, Pešia zóna) od 10:30 h v deň pretekov.

Registrácia: 11€/osoba

Bežecká trať:
3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km
6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
Časový harmonogram:

10.30 - 11.30 hod. - Prezentácia pretekárov

Štart
11:15 Detský beh 500m                                                                              12:00 hod. - 9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
12:03  hod. - 6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
12:06 hod. -  3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km

Priebežné vyhodnotenie výsledkov jednotlivých pretekov
do 14.30 hod. - uzatvorenie podujatia

Ďakujeme Mestu Štúrovo za podporu podujatia a účastníkom prajeme veľa úspechov!

Ďalšie informácie: Propozície

Detský beh pre 8 ročné a mladšie deti- Gyermek futóverseny 8 éveseknek és fiatalabbaknak (500 m). 

Trať: 500 m dlhý okruh na pešej zóne na Hlavnej ulici. Beh je určený pre deti narodené v roku 2016 a mladšie. Staršie deti v tejto kategórii nemôžu štartovať. Deti môžu bežať aj v sprievode rodiča. 

Prezentácia: od 10:30 do 11:00 h na pešej zóne 

Štart: o 11:15h na pešej zóne jeden okruh. Cieľ: v mieste štartu. 

 Pálya: 500 m hosszú kör a Fő utcai sétálóutcán. A futásra 2016-ban született és fiatalabb gyermekeket lehet benevezni. Idősebb gyermekek ebben a kategóriában nem indulhatnak. A gyerekek szülő kíséretében is futhatnak. 

Rajtszámok átvétele: 10:30 és 11:00 óra között a sétálóutcán. Rajt: 11:15-kor a sétálóutcán egy kör. Cél: a kiindulási ponton. 

Ďalšie informácie/ További információk: Propozície/ Feltételek

Vyhodnotenie

Každý účastník dostane online certifikát a jedinečnú medailu. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej disciplíne v absolútnom poradí (3, 6 a 9 km) získajú trofej a vecné ceny.

Kategória 3km bežec muž/žena 1-3.miesto

Kategória 6km bežec muž/žena 1-3. miesto

Kategória 9km bežec muž/žena 1-3. mieto

Kiértékelés

Minden résztvevő névre szóló online oklevelet és egy egyedi érmet kap. A leggyorsabb 3női és 3férfi futó az egyes távokon (3, 6, 9km)trófeát nyer. 

Kategória 3km férfi és nő  1-3. hely

Kategória 6km férfi és nő 1-3. hely

Kategória 9km férfi és nő 1-3. hely

Vyhodnotenie aj podľa vekovej kategórie/ Kiértékelés életkor szerinti kategóriában is:

40 až 49-roční (ročníky narodenia 1975 – 1984) / 40-49 éves versenyzők (1975-1984)

50 + (ročníky narodenia 1974 a starší) / 50+ versenyzők (1974 és idősebbek)

                      Absolútne najrýchlejší bežec Štúrovčanka/Štúrovčan v každej disciplíne (3, 6 a 9 km) získa diplom.                 Leggyorsabb párkányi férfi/nő versenyző díjazása is a 3, 6, 9 km-es távon.

Bežecká trať

Štart: Hlavná 16, Pešia zóna 943 01 Štúrovo, Trať vykresľujúca srdiečko je 3km okruhom a vedie cez ulice: Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossuthova, Sv. Štefana a vracia sa naspäť na pešiu zónu (Hlavná ut.).

3 km bežecké preteky 1 okruh

6 km bežecké preteky znamenajú 2 okruhy po 3km

a 9 km bežecké preteky 3 okruhy po 3km. 

A futás útvonala

Rajt: Fő utca 16, Sétálóutca Párkány. A 3km-es táv, amely egy szívet formáz, a Fő utcáról, pontosabban a sétáló utcáról indulva áthalad a Fő ut., a Bocskai, az Alsó, a Kossuth és a Szt. István utcákon és visszatér a sétálóutcára.

A 3km 1 kör, 

a 6km 2 kör

és a 9km 3 kör megtételével teljesül.