HU

II. Párkány Téli Futás

A rendezvény 2022. február 20-án 13:00 órakor kerül megrendezésre Párkányban. 

Feltétel:
Csak az oltottak és az átesettek futhatnak, a 18 év alatti személy  negatív teszttel is. Kérjük, hozza magával a dokumentumokat. A légutakat le kell takarni szájmaszkkal. Frissítőállomás nem engedélyezett!

A start és a cél a sétálóutcán lesz. 7€ nevezési díj ellenében 3km, 6km vagy 9km hosszú távokra lehet jelentkezni. A választott kilométereket a kijelölt úton futva, kocogva, de akár sétálva is teljesíteni lehet. A futás napján minden résztvevő egy chippel ellátott rajtszámot kap, melyet a külső ruházatra kell feltűzni. Ezeketa rajtszámokat a városi turisztikai információs irodában lehet majd átvenni a verseny napján 12:00 órától.

Nevezés: 7€/személy

Távok a futóversenyen:

3 km-es táv- 1 kör 3km
6 km-es táv - 2 kör
9 km-es táv - 3 kör
Időpontok:

11.15 - 12.40 órakor - rajtszámok átvétele

Start
13:00 - 9 km-es táv - 3 kör
13:03 - 6 km-es táv - 2 kör
13:06 - 3 km-es táv- 1 kör 3km

A beérkezők folyamatos kiértékelése
14.30 órakor vége a rendezvénynek

Köszönjük Párkány város Önkormányzatának a rendezvény támogatását, a résztvevőknek pedig sok sikert kívánunk!

SK

II. Štúrovský zimný beh

Podujatie sa uskutoční dňa 20. februára 2022 o 13:00 h v Štúrove. 

Podmienky: 

účasť výhradne v režime OP nad 18 rokov , OTP pre osoby do 18 rokov. Prosíme predložiť doklad! Účastníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Občerstvenie nie je povolené!

Štart a cieľ bude na pešej zóne. Za štartovný poplatok 7 € bude možné si zvoliť 3km, 6km alebo 9km dlhú bežeckú trať. Vybrané kilometre je možné dokončiť behom, joggingom alebo dokonca chôdzou po určenej ceste. V deň behu dostane každý účastník štartovné číslo s čipom, ktoré musí byť pripnuté na vonkajšej vrstve oblečenia. Tieto štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v turistickej informačnej kancelárii mesta od 12:00 h v deň pretekov.

Registrácia: 7€/osoba

Bežecká trať:
3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km
6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
Časový harmonogram:

11.15 - 12.40 hod. - Prezentácia pretekárov

Štart
13:00 hod. - 9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km
13:03  hod. - 6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km
13:06 hod. -  3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km

Priebežné vyhodnotenie výsledkov jednotlivých pretekov
do 14.30 hod. - uzatvorenie podujatia

Ďakujeme Mestu Štúrovo za podporu podujatia a účastníkom prajeme veľa úspechov!

Vyhodnotenie

Každý účastník dostane online certifikát a jedinečnú medailu. Najrýchlejší ženský a mužský bežec vo zvolenom okruhu získava aj trofej. 

Kategória 3km bežec muž/žena 1-3.miesto

Kategória 6km bežec muž/žena 1-3. miesto

Kategória 9km bežec muž/žena 1-3. mieto

Kiértékelés

Minden résztvevő névre szóló online oklevelet és egy egyedi érmet kap. A leggyorsabb női és férfi futó az egyes távokon trófeát nyer. 

Kategória 3km férfi és nő  1-3. hely

Kategória 6km férfi és nő 1-3. hely

Kategória 9km férfi és nő 1-3. hely

Bežecká trať

Trať vykresľujúca srdiečko je 3km okruhom a vedie cez ulice: Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossuthova, Sv. Štefana a vracia sa naspäť na pešiu zónu.

6 km bežecké preteky znamenajú 2 okruhy po 3km

a 9 km bežecké preteky 3 okruhy po 3km. 

A futás útvonala

A 3km-es táv, amely egy szívet formáz, a sétáló utcáról indulva áthalad a Fő, a Bocskai, az Alsó, a Kossuth és a Szt. István utcákon és visszatér a sétálóutcára.

A 3km 1 kör,

a 6km 2 kör

és a 9km 3 kör megtételével teljesül.