Medaila 2023 Érem


SK

Tohtoročnú medailu navrhla Laura Batka, grafická dizajnérka z Kamenného Mostu.  Na lícnej strane medaile sa nachádza silueta Schillerovho domu, najimpozantnejšej budovy pešej zóny. Táto medaila je už 3. v našej medailovej sérii, ktorou si pripomíname bývalý kupecký dom s krásnou fasádou, postavený pred  110 rokmi.   

HU

Az idei érmet Batka Laura, kőhídgyarmati grafikus tervezte. Előlapján a sétálóutca legdominánsabb épülete, a Schiller-ház rajzolódik ki. Éremsorozatunkban ez a 3. érme, mellyel most a 110 éve épült gyönyörű homlokzatú régi kereskedőházra emlékezünk.