SK 

Propozície pretekov 4. Štúrovský zimný beh 2024

Propozície 4. ročníka Štúrovského zimného behu Vis Vitalis

ORGANIZÁTOR:

Vis Vitalis klub o. z., Komenského 72, 943 01 Štúrovo, +421 907 561 488, e-mail: visvitalisklub@gmail.com

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

25. 2. 2024 (nedeľa), Štúrovo – pešia zóna

S PODPOROU: mesto Štúrovo

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI PRETEKOV:

Melinda Gyetvenová, Lilla Csipak, Peter Csipak

MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY: www.VysledkovyServis.sk

TRAŤ PRETEKOV: Štart a cieľ na pešej zóne, 3-kilometrový okruh vedie ulicami Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossúthova, Sv. Štefana.

Registrácia na Detský beh a Beh Vis Vitalis 3, 6, 9 km TU

DISCIPLÍNY PRETEKOV:

A. Detský beh: 500 m

Trať: 500 m dlhý okruh na pešej zóne na Hlavnej ulici

Beh je určený pre deti narodené v roku 2016 a mladšie. Staršie deti v tejto kategórii nemôžu štartovať. Deti môžu bežať aj v sprievode rodiča.

Prezentácia: od 10:30 do 11:00 h na pešej zóne 

Štart: o 11:15hna pešej zóne, jeden okruh

Cieľ: v mieste štartu

Vyhodnotenie: hneď po dobehnutí do cieľa

Štartovné na detský beh 500m: 3 € 

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa nevracia naspäť a ani sa nepresúva na ďalší ročník!

Štartovné zahŕňa: pamätné štartové číslo s grafikou podujatia bez časomiery

Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa

Ceny: Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá získajú vecné ceny

Pre Detský beh On-line prihlasovanie bude ukončené 23. 2. 2024 o 12.00 h alebo pri dosiahnutí maximálneho limitu 20 pretekárov.

B. Štúrovský zimný beh Vis Vitalis: 3, 6 alebo 9 km

Vybranú disciplínu je možné absolvovať behom alebo aj chôdzou.

 • beh na 3 km - 1 okruh
 • beh na 6 km - 2 okruhy
 • beh na 9 km - 3 okruhy

ČASOVÝ HARMONOGRAM PETEKOV:

10:30 - 11:30 h prezentácia pretekárov a preberanie štartového čísla s čipom.

Štart:

12:00 h preteky na 9 km (3 okruhy: 3 x 3 km

12:03 h preteky na 6 km (2 okruhy: 2 x 3 km)

12:06 h preteky na 3 km (1 okruh: 1 x 3 km)

12:30 h priebežné vyhodnotenie výsledkov

Časový limit: 1:15 h od prvého štartu

VEK PRETEKÁROV:

Bez limitu, ale s nasledovnými obmedzeniami

 • neplnoletí pretekári od 13 do 18 rokov pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou akceptácie štartu; formulár splnomocnenia nájdete "tu"
 • bežci mladší ako 12,99 rokov (narodení v roku 2012 a mladší) sa môžu na pretekoch zúčastniť iba v sprievode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na rovnakú disciplínu riadne zaregistrovať a preukázať súhlas zákonného zástupcu neplnoletého " tu".

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v roku 2024 bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

PRIHLASOVANIE:

On-line prihlasovanie bude ukončené 23. 2. 2024 o 12.00 h alebo pri dosiahnutí maximálneho limitu 350 účastníkov (spolu detské behy 20 pretekárov + Vis Vitalis súťaže na 3, 6 a 9 km 330 pretekárov).

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa meno účastníka zobrazí v zozname prihlásených na webe www.VysledkovyServis.sk a príde mu e-mail s potvrdením. (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM/REKLAMA).

Poznámka: Pre vyhodnotenie môžete uviesť v prihláške na preteky do kolónky KLUB, prípadne organizáciu, ale musí tam byť uvedené mesto. Napr. TJ Štúrovo, Gymnázium Štúrovo, Nové Zámky, Mužla. 

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO:

Štartovné sa hradí iba platobnou kartou.

Výška štartovného: 

11€/osoba dospelí pretekári 13-63 (ročníky narodenia 2011 až 1961)

9€/osoba Dôchodcovia 64+ (rok narodenia 1960 a starší)

9€/osoba Deti do 12,99 rokov, narodené v roku 2012 a mladšie  pri on-line registrácii cez www.VysledkovyServis.sk

Štartovné obsahuje:

 • štartové číslo s čipom
 • výsledok zverejnený na stránke www.VysledkovyServis.sk
 • on-line diplom (stiahnuteľný zo stránky www.VysledkovyServis.sk na stránkach s výsledkami behu Vis Vitalis))
 • účastnícka medaila (udeľuje sa v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)
 • fľaša minerálnej vody v cieli

ŠTARTOVÉ ČÍSLO/PREBERANIE ČÍSLA:

Štartové čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v deň pretekov (25. 2. 2024) pri bývalej turistickej informačnej kancelárii mesta Štúrovo na pešej zóne (oproti pódiu) od 10:30 h. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na vonkajšej vrstve oblečenia tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté ničím. Bez štartového čísla sa môže stať, že čas pretekára nebude zaznamenaný. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.


PRESUN ŠTARTOVNÉHO ČÍSLA NA INÚ OSOBU:

Pokiaľ si vytvoríte na stránke www.VysledkovyServis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke www.VysledkovyServis.sk. V hlavnom menu vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmeny v prihláške na mieste za poplatok 4€. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia.

POISTENIE:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

ŠATNE A ÚSCHOVŇA:

Možnosť prezliecť sa odložiť si osobné veci bude v priestoroch kina Danubius na pešej zóne, kde bude takisto aj WC. Za stratu cennosti organizátor nezodpovedá.

MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:

Elektronické meranie časov zabezpečuje firma SunBell, s. r.o. – www.VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované po skončení každej disciplíny na stránke www.VysledkovyServis.sk a následne ich organizátori zverejnia aj na FB stránke podujatia.

CENY PRE NAJLEPŠÍCH:

► Prvé tri ženy a prví traja muži v každej disciplíne v absolútnom poradí (3, 6 a 9 km) získajú pohár/trofej a vecné ceny.

► Prvý/á najrýchlejší/a bežec/bežkyňa (v každej disciplíne (3, 6 a 9 km) v každej z nasledovných kategórií

40 až 49-roční (ročníky narodenia 1975 – 1984)

od 50+ (ročníky narodenia 1974 a starší)

získajú pohár.

► Absolútne najrýchlejší bežec Štúrovčanka/Štúrovčan v každej disciplíne (3, 6 a 9 km) získa diplom a cenu primátora mesta Štúrova.

Poznámka: Pre vyhodnotenie môžete uviesť v prihláške na preteky do kolónky klub, prípadne organizáciu, ale MUSÍ tam byť uvedené MESTO. Napr. TJ Štúrovo, Gymnázium Štúrovo, alebo len Štúrovo 

VIS MAIOR:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností rozhodnúť o organizácii pretekov virtuálne.

HU

A 4. Párkányi Téli Vis Vitalis Futás 2024 feltételei

Verseny feltételei

SZERVEZŐ: 

Vis Vitalis klub o. z., Komenského 72, 943 01 Štúrovo, +421 907 561 488, e-mail: visvitalisklub@gmail.com

IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:

2024.2.25. (vasárnap), Párkány

TÁRSSZERVEZŐ: Párkány városa

FŐSZERVEZŐ: Gyetven Melinda, Csipak Lilla, Csipak Péter

IDŐMÉRÉS ÉS EREDMÉNYwww.VysledkovyServis.sk

VERSENY ÚTVONALA: Párkány, rajt és cél a Sétálóutca. Útvonal: Sétálóutca, Fő utca, Bocskai, Alsó, Kossuth, Szt. István, Sétálóutca)

Nevezés a Gyerek Futásra és a Vis Vitalis futásra 3,6,9 km ITT

VERSENYEK:

A. Gyerek futóverseny: 500 m

500 m- egy kör a sétalóutcán

A verseny 8 éves korig, azaz 2016-ban született és fiatalabb gyerekek részére indul. Az idősebb gyerekek nem indulhatnak ezen a távon. A szülők is kísérhetik a gyermeket.

Rajtszámok átvétele 10:30 és 11.00 között a sétálóutcán.

Rajt: 11:15 a sétálóutcán, egy kör a táv, azaz 500m.

Cél: a rajt helyén

Kiértékelés folyamatosan ahogy beérkeznek a futók.

Nevezési díj Gyerek futás 500m: 3€ 

A nevezési díj nem visszatéríthető, és nem lehet a következő éven felhasználni.

A nevezési díj tartalmazza a rajtszámot, emlékérmet.

Díjak: első három leggyorsabb fiú és lány tárgyi jutalmat nyernek.

 A gyermekfutásra az online regisztráció 2024. február 23-án 12.00 órakor zárul, vagy amikor a 20 fős maximális létszámot elérik.

B. Párkányi Téli Vis Vitalis Futóverseny 3,6,9 km

A verseny leírása:
A kiválasztott kilométerek a meghatározott útvonalon futással, kocogva vagy akár gyaloglással is teljesíthetőek

 • 3km - 1 kör
 • 6km  - 2 kör
 • 9km  - 3 kör
Program:
10:30 - 11:30 - Versenyzők  átveszik a chippes rajtszámokat 
Rajt:

12:00 - 9 km-es táv - 3 kör

12:03 - 6 km-es táv - 2 kör

12:06 - 3 km-es táv- 1 kör 3km

12:30 - Az eredmények időközi értékelése
A futóverseny teljes tartama max. 1:15 óra:

VERSENYZŐK ÉLETKORA: korlátozás nélkül, de a 

 • 13 és 18 év közötti életkorú versenyzőknek be kell nyújtaniuk a törvényes képviselőjük írásbeli hozzájárulását. A jogi képviselő hozzájárulása a részvétel elfogadásának része; felhatalmazási űrlap "itt"
 • a 12,9 év alatti futók (2012-ben és fiatalabb gyerekek egyedül nem futhatnak) csak 18. életévét betöltött résztvevő  nevezni kell erre a versenyre , és fel kell mutatni a  kiskorú törvényes képviselőjének a hozzájárulását."itt"

A korcsoportba való nevezés szempontjából az idén elért életkor mérvadó, függetlenül a születés napjától és hónapjától.

Bejelentkezés:

Az online bejelentkezés 2024.2.23-én 12.00 órakor lezárul, vagy a 350 fős maximális limit elérésekor (20 versenyző Gyerek futóverseny, 330 versenyző Párkányi Téli Vis Vitalis Futóverseny 3,6,9km). Kérjük a versenyzőket, nevezéskor adják meg a sportklub, szervezet, intézmény és a város nevét, amelynek képviseletében futnak.

Amint a belépési díjat megfizeti a nevező, a neve megjelenik a nevezési listán és egy e-mailt kap, amely megerősíti a nevezést. (Ha nem találja az e-mailt, ellenőrizze a SPAM / ADVERTISING mappát).

Megjegyzés: Lehetősége van a nevezési lapra beírni a klubot vagy szervezetet, de a várost/falut mindenképpen írja oda. Pl. TJ Štúrovo, Gymnázium Štúrovo, egyszerűen csak Štúrovo.

A nevezési díj befizetése:

A nevezési díjat csak bankkártyával lehet befizetni.  Így az Ön neve azonnal megjelenik a nevezési listán.

11€/ személy (2011-1961 születettek), 13 éves kortól 63 éves korig

9€/Nyugdíjasok, azaz 1960-ban születettek és idősebb versenyzők 

9€/Gyerekek 2012-ben született és fiatalabb gyerekek, 13 éves korig

A nevezési díj tartalmazza:

 • rajtszám időmérő chippel
 • részvételi érem (a résztvevők a célvonalban kapják meg, miután a megadott határidőn belül befejezték a pályát)
 • online oklevél (letölthető a weboldalról, ahol az eredményeket lehet megtekinteni)
 • érem minden résztvevőnek, aki a célba ér a verseny idején.
 • egy üveg ásványvíz

Időmérés és eredmények:

Az elektronikus időzítőt a SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk biztosítja. Az eredményeket folyamatosan közzéteszik a VysledkovyServis.sk, majd az esemény FB oldalán.

Rajtszám:

A rajtszámokat a verseny napján 10:30-tól a város volt turisztikai információs irodájában lehet átvenni. Minden futó köteles a rajtszámot rácsatolni a külső ruharétegéhez, hogy látható legyen, és ne legyen lefedve. Rajtszám nélkül az idő nem kerül rögzítésre.  Az a futó, aki a rajtlistán egy másik versenyzőhöz rendelt rajtszámmal indul, kizárásra kerül.

Rajtszám átírása másik személyre:

Ha átírná a rajtszámát egy másik résztvevőre, vagy változtani szeretne a jelentkezésben, akkor ezt megteheti díjmentesen a nevezési oldalon. Ekkor válassza az "Alkalmazás módosítása" lehetőséget, és adja meg az új futó összes részletét. A helyszínene a változtatás 4€ plusz költség. Ezt a változtatást annak a személynek kell létrehoznia, aki eredetileg bejelentkezett. A startcsomagot már az új előfizető kapja meg.  A rajtszám átvétele után a rajtszászám átruházása más futóra már nem lehetséges. 

A befizetett nevezési díjat nem térítjük vissza. A rajtszámot nem lehet áthelyezni a következő évre.

Biztosítás:

Minden résztvevő köteles egyéni egészségbiztosítást kötni a futásra. A szervező nem vállal felelősséget az utazással, tartózkodással és a versenyzők részvételével kapcsolatos anyagi vagy egészségügyi károkért. Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen.

Öltözők és csomagmegőrző:

Az átöltözés, a WC lehetősége a város Danubius Mozijának helyiségében lesz. A szervező nem vállal felelősséget az értéktárgyak elvesztéséért.

AZ IDŐK ÉS EREDMÉNYEK MÉRÉSE:

Az elektronikus időmérést a SunBell, s.r.o. - www.VysledkovyServis.sk biztosítja. Az eredményeket az egyes kategóriák befejezése után folyamatosan közzétesszük a www.VysledkovyServis.sk weboldalon, majd a szervezők a rendezvény FB oldalán is közzéteszik.

Díjak a leggyorsabb futóknak: 
 • 3,6,9 km-es kategóriába leggyorsabb 3 férfi és 3 nő.
 • Korosztályos értékelés:

leggyosabb első férfi/nő versenyző:

40 až 49 évesek  (1975 – 1984)

od 50+ (1974 és idősebb)

 • leggyosabb első párkányi férfi/nő versenyző minden kategóriában. A kiértékeléshez fontos, hogy a nevezési lapon megemlítsék a klubot vagy szervezetet, de a várost is meg kell említeni (pl. Gymnasium Štúrovo, TJ Dunaj Štúrovo, Convertis Štúrovo).

Megjegyzés: Lehetősége van a nevezési lapra beírni a klubot vagy szervezetet, de a VÁROST mindenképpen oda KELL írni. Pl. TJ Štúrovo, Gymnázium Štúrovo, egyszerűen csak Štúrovo.

Vis maior:

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a körülményektől függően módosítsa és tovább pontosítsa a jelen javaslatokban vagy szervezeti utasításokban szereplő egyes adatokat. A versenyt minden időben megrendezik. Rendkívül rossz idő esetén a szervező fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa vagy törölje a versenyt.

Ebben az esetben a futó nem jogosult a nevezési díj vagy annak egy részének visszatérítésére, mivel a szervezőnek már a rendezvény megszakításának/törlésének tényleges időpontja előtt kiadásai voltak. Az összes körülmény mérlegelése után azonban a szervező  dönthet a verseny virtuális módban való megszervezéséről.