Registrácia - Nevezés

Kliknite na sivé políčko/ Kattintson a szürke mezőre

Registrácia na beh bude otvorená od 1. januára do 10. februára 2023, v závislosti od obsadených 290 miest. 

A nevezés 2023. január 1-én indul és a 290 betelt helytől függően, de legkésőbb február 10-én lezárul.

Spoluorganizátor/ Együttműködő partner: 

 Mesto Štúrovo, Párkány Város

Naši sponzori - Támogatóink:

Convertis s.r.o.
Convertis s.r.o.

@Klinmöbel plus s.r.o.

@ LP Safety group s.r.o. Štúrovo Párkány
Predaj ochranných pracovných pomôcok a pracovných odevov.

Kamenný Most Kőhídgyarmat


Sponzor víťazov:

Oficiálna publikácia Slovenského olympijského a športového výboru
Oficiálna publikácia Slovenského olympijského a športového výboru

Peking 2022

Oficiálna publikácia Slovenského olympijského a športového výboru

@Vincze Tamás podnikateľ/ Vállalkozó

Štúrovo Párkány