Viac - További információ

Kliknite na slovo/ Kattintson a szóra:

POKYNY PRE PRETEKÁROV 

Pozorne si preštudujte #Propozície, pokyny týkajúce sa Vašej účasti na 4. Štúrovskom zimnom behu Vis Vitalis. Želáme Vám úspešný záver tréningovej prípravy a tešíme sa na stretnutie v Štúrove.

NA PREZENTÁCIU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:

  • Každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť nadiktovať z mobilného telefónu.
  • Pretekári mladší ako 18 rokov predložia SPLNOMOCNENIE vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom! TU
  • OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS

VERSENYZŐKNEK

Gondosan tanulmányozza át a 4. Vis Vitalis Téli Futáson való részvételével kapcsolatos összes utasítást, #Feltételeket. Sikeres felkészülést kívánunk, és várjuk a párkányi futásra.

NE FELEJTSE ELHOZNI a következőket:

  • Minden versenyző, aki teljesítette a rendezvényen való részvétel feltételeit, kap egy választ az e-mail címére. Nincs szükség nyomtatásra, csak hagyja, hogy beolvassuk a mobiltelefonjáról.
  • A 18 év alatti versenyzők a Törvényes Képviselő által kinyomtatott és aláírt FELHATALMAZÁST nyújtják be! TU
  • SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY VAGY ÚTLEVÉL